Pins & Needles

23 maart 2013       De laatste Tysabri-PML gegevens zijn weer gepubliceerd door Biogen; per 5 maart 2013 wereldwijd 12 nieuwe gevallen (totaal 343) en 3 patiënten overleden (totaal 79).

Veel lezers vinden dat het publiceren van deze gegevens de negatieve kant van Tysabri te sterk benadrukt. Dat zou onterecht zijn, zoals uit het onderstaande plaatje blijkt is het nog steeds een van de meest effectieve remmers. Toch is het ook belangrijk dat we allemaal weten wat de risico’s van dit medicijn zijn. Vandaar…

Risico profiel Tysabri data bijgewerkt tot en met 5 februari 2013(Prof. Giovannoni, neurologie, Barts and the London School of Medicine and Dentistry)

Risico profiel Tysabri data bijgewerkt tot en met 5 februari 2013(Prof. Giovannoni, neurologie, Barts and the London School of Medicine and Dentistry)

Prof. Giovannoni heeft overigens zijn ‘Tysabri safety update’ ook recent weer bijgewerkt (data t/m 5 februari 2013). Zijn slideshow geeft zoals gewoonlijk een heel volledig overzicht.

PML-Tysabri Update december 2012

28 december 2012    Na lang twijfelen post ik toch weer wat uitgebreider over het vóórkomen van PML in MS-Tysabri patiënten. Ik had op het stabiliseren van het aantal gevallen gehoopt, nu dat uitblijft gebruik ik de gelegenheid om de zeer gedetailleerde presentatie van Prof. Giovannoni te “herposten” (zie hieronder) om zelf wat toe te voegen.

De laatste keer dat ik wat meer over dit onderwerp schreef was in oktober 2011. Na deze update, nu ruim één jaar later, is de kans op PML per duizend patiënten van 1,82 naar 2,77, het totaal aantal gevallen van 170 tot 312 en het aantal overlijdens van 33 tot 69 opgelopen. Er zijn sinds oktober 2011 ruim 20.000 Tysabri gebruikers bijgekomen (van 88.100 naar 108.300). Ongeveer de helft van het aantal gebruikers heeft het middel nog niet langer dan twee jaar toegediend gekregen. We kunnen dus verwachten dat de stijging nog enige tijd door zal gaan. Tot slot heeft de afname na het derde jaar waar men aanvankelijk op hoopte zich niet waargemaakt.

Bij dit alles is het belangrijk dat de neurologen Tysabri nog steeds als het meest effectieve middel voor de agressievere schubvorm van MS beschouwen. Met Gilenya is nog te weinig ervaring opgebouwd.

Het lijkt mij dat we de aanbeveling van Prof. Giovannoni en vele andere neurologen ter harte moeten nemen om geregeld de bloedtest naar antilichamen tegen het JC-virus (de veroorzaker van PML) te laten doen en voor een goede begeleiding te zorgen.

Zelf hoop ik dat er snel minder riskante middelen beschikbaar worden!

 

Pins & Needles

21 oktober;        PML-Tysabri update per 3 oktober 2012 = 13 nieuwe PML gevallen en een dode. Wereldwijd zijn er nu 298 PML gevallen in MS patiënten gemeld, waarvan er 63 overleden zijn.

Pins & Needles

21 september;            PML-Tysabri update per 5 september 2012 = 14 nieuwe PML gevallen en drie overlijdens. Wereldwijd zijn er nu 285 PML gevallen in MS patiënten gemeld, waarvan er 62 overleden zijn.

Tysabri/PML update oktober 2011

zwart vraagtekenInmiddels is het alweer bijna november en nog steeds brengt Biogen geen gegevens over het verloop van PML naar buiten (Biogen is de producent van Tysabri*). De laatste keer dat het een gedetailleerd verslag publiceerde was in juli (over de resultaten van juni). Daarvoor sloegen ze de updates over april en mei al over, en over de drie laatste maanden (juli t/m september) is er ook niets gepubliceerd.

Na wat rondspeuren blijkt het volgende wel te achterhalen. Per 4 oktober is het aantal PML ziektegevallen opgelopen tot 170 en het aantal sterfgevallen tot 33. Het risico om PML op te lopen staat nu op 1,82 gevallen per duizend MS patiënten die met Tysabri behandeld worden. Wereldwijd hebben nu in totaal 88.100 patiënten Tysabri toegediend gekregen.

We zijn nu dus aangewezen op de hulp van een paar mensen die wel toegang hebben tot deze rapporten. Mijn bronnen zijn Alexander Otto (Chefarztfrau), de Tysabri update op de MS website van Dr Lindsey een neuroloog aan de Universiteit van Texas-Houston in de VS en de ‘UPDATE on Tysabri and PML’ op de website van de National MS Society. Dr Lindsey schrijft dat hij zijn gegevens van de plaatselijke Biogen vertegenwoordiger of van de Biogen website voor medisch specialisten krijgt.

Zonder de gegevens over het nieuwe aantal gevallen in met name patiënten die Tysabri over een langere periode gebruiken, vind ik het moeilijk om wat zinnigs te zeggen. Voorheen maakte Biogen deze informatie rond de vijftiende van de maand bekend. Het enige wat we kunnen zeggen is dat het aantal gevallen per duizend nog toeneemt, en die toename moet uit die groep patiënten die langer Tysabri gebruiken voortkomen. Toch is het geen grote stijging (1.82 in oktober tegen 1.66 in augustus).

*Voor mensen onbekend met Tysabri – PML: Tysabri is nog steeds het meest effectieve medicijn voor patiënten met een agressieve vorm van mutiple sclerose. Helaas gaat deze superieure werking gepaard met kleine kans op zeer ernstige complicaties. Een bij de meeste mensen slapend virus, het JC-virus, kan door de invloed van het medicijn op het afweersysteem actief worden. Het JC-virus veroorzaakt de herseninfectie PML (progressive multifocale leucoencephalopathie).

Géén gedetailleerde gegevens over PML in Tysabri-MS patiënten (Update augustus)Logo van de National MS Society

Logo van de National MS Society

Wéér geen gedetailleerd verslag over het PML verloop in MS Tysabri patiënten in de maand juli (rapportage in augustus).

Vreemd want zo slecht is het deze keer niet; slechts vijf nieuwe gevallen en geen sterfgevallen. Wel is de incidentie toegenomen; nu staat die op 1,66 per duizend. Dus een kans van 1,66 op duizend om PML te ontwikkelen.

Bijgesloten wel een beknopt artikeltje van de MS Society in het VK. In dit artikel wordt een link genoemd naar Biogen (producent Tysabri) waar wel meer informatie te vinden is, maar dit is alleen toegankelijk voor geregistreerde artsen.

 

Weer 12 nieuwe PML-gevallen en 5 doden in MS-Tysabri patiënten (update juli 2011)

Tysabri Biogen

Tysabri

Na de stilte van vorige maand publiceerde Biogen gisteren, op de vijftiende precies, zijn gebruikelijke verslag. Biogen is de producent van Tysabri*. Geen nieuws doet op goed nieuws hopen, helaas werd dat niet bevestigd. In juni zijn er twaalf nieuwe gevallen (+12) en vijf sterfgevallen (+5) door PML bijgekomen. PML staat voor progressive multifocale leucoencephalopathie, een zeldzame maar zeer ernstige herseninfectie. Het aantal gevallen van PML in MS patiënten die met Tysabri behandeld zijn, is gestegen tot 1,62 per duizend behandelden. Wereldwijd hebben nu 145 MS-Tysabri patiënten PML gekregen, daarvan zijn er 29 overleden, exact 20 procent.

Bij patiënten die Tysabri langer dan drie jaar gebruikt hebben lijkt wat minder PML voor te komen. Maar voor het eerst geeft Biogen aan dat hier geen conclusies aan verbonden kunnen worden. Verder gaat het bedrijf door met het checken van de effectiviteit van zijn test op mogelijke blootstelling aan de verwekker van PML. Hier werden ook geen doorbraken gemeld.

 

(Zie mijn pagina over Tysabri-PML statistieken voor meer details)

 

 

*Voor mensen onbekend met Tysabri  – PML: Tysabri is nog steeds het meest effectieve medicijn voor patiënten met een agressieve vorm van mutiple sclerose. Helaas gaat deze superieure werking gepaard met kleine kans op zeer ernstige complicaties. Een bij de meeste mensen slapend virus, het JC-virus, kan door de invloed van het medicijn op het afweersysteem actief worden. Het JC-virus veroorzaakt de herseninfectie PML (progressive multifocale leucoencephalopathie).

Radiostilte, Tysabri-PML-verloop Mei-Juni ?

Radiostilte

Al meer dan drie weken schuim ik het internet af op zoek naar de nieuwste stand van het aantal PML gevallen in MS patiënten die Tysabri gebruiken (zie footnote). Maar het gewoonlijke persbericht van Biogen, de producent van Tysabri, is niet te vinden. Voor nieuwe lezers; Biogen publiceert, of beter publiceerde tot voor kort, rond iedere vijftiende van de maand het aantal nieuwe PML gevallen in Tysabri-MS-patiënten over de voorgaande maand. Hierbij gaven ze ook een aantal kengetallen over het aantal gevallen in relatie tot de toedieningsduur van Tysabri.

De enige update die ik kan vinden is die door Alexander Otto, op zijn site Chefarztfrau, overigens een heel goede bron van informatie over Tysabri en PML. Voor de maand mei meldt hij negen nieuwe ziekte- en een sterfgeval door PML. Het wereldwijd totaal aantal PML-gevallen komt hierdoor op honderddrieëndertig (124+9) en het aantal overledenen op vierentwintig (23+1). De bron staat nog steeds als “internal source” vermeld. Behandelend artsen hebben wel toegang tot gedetailleerde statistische gegevens, het is dus niet vreemd dat er “interne bronnen” zijn.

De informatie door Alexander Otto werd tot nu toe keer op keer bevestigd door de gegevens die Biogen zelf maandelijks naar buiten bracht. Helaas kan je van alleen het aantal gevallen weinig afleiden over het verloop. Je moet het afzetten tegen het aantal gebruikers en de gebruiksduur, jammer genoeg ontbreekt deze informatie.

Boze tongen beweren dat Biogen de persberichten alleen onder druk van zijn investeerders naar buiten bracht. Met wat fantasie zou je nu kunnen denken dat de informatie kennelijk niet tot de gehoopte afname na het derde jaar en de kalmering van de aandelenmarkten zorgde. Maar hier stop ik, dit is geen onderwerp om over te speculeren.

Wat wel naar buiten kwam is dat het EMEA de goedkeuring voor het gebruik van Tysabri in MS-patiënten voor vijf jaar verlengde. Dat is bemoedigend (zie vorige post over rol EMEA). De bijsluiter zou nu drie risico’s vermelden; de toedieningsduur van Tysabri, een eerder gebruik van middelen met een sterke onderdrukkende werking op het afweersysteem en nu een positief resultaat op de test die eerder kontakt met het JC virus aangeeft. Voor mij blijft een positief testresultaat slechts een stukje van de puzzel. Hier schreef ik ook al eerder over. Maar weinig patiënten die ooit met het JC virus in aanraking kwamen ontwikkelen ook daadwerkelijk PML.

Het blijft een moeilijke keuze; kiezen tussen een bekend kwaad dat met grote zekerheid terugkomt of een nog erger kwaad maar waarop de kans heel klein is. Met regelmaat lees ik hoeveel baat MS-patiënten bij Tysabri hebben, en dat ook mensen die positief testen voor het JC-virus de behandeling met Tysabri voortzetten . Toch hoop ik dat Biogen doorgaat met het publiceren van de meer gedetailleerde gegevens over het PML verloop. Misschien volgende week… Inmiddels is Juni ook al weer voorbij!

(footnote) Voor mensen onbekend met Tysabri – PML: Tysabri is nog steeds het meest effectieve medicijn voor patiënten met een aggressieve vorm van mutiple sclerose. Helaas gaat deze superieure werking gepaard met kleine kans op zeer ernstige complicaties. Een bij de meeste mensen slapend virus, het JC-virus, kan door de invloed van het medicijn op het afweersysteem actief worden. Het JC-virus veroorzaakt de herseninfectie PML (progressive multifocale leucoencephalopathie).